Cezhraničné nákupy v EU

Odstúpenie od zmluvy

Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov je zmluva uzatvorená za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa …
Zobraziť článok