Cezhraničné nákupy v EU

Kto uhrádza náklady na dopravu do zahraničia pri reklamovaní tovaru kúpeného cez internet?

Náklady na dopravu tovaru platí obchodník, a to v prípade, že je reklamácia oprávnená. Obchodník je takisto povinný nahradiť najnižšie nutne vynaložené náklady.