Cezhraničné nákupy v EU

Obchodná záruka

Obchodná záruka je v podstate predĺžená záruka poskytovaná obchodníkom nad rámec zákonnej záruky. Predĺžená záruka je zo strany obchodníkov čoraz viac …
Zobraziť článok

Zákonná záruka

Všeobecnú 24 mesačnú záručnú dobu, počas ktorej predávajúci zodpovedá za to, že predaná vec má vlastnosti, ktoré sa vo všeobecnosti …
Zobraziť článok

Záruka

Popri povinnej zákonnej záruke upravenej právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, môžu predávajúci, výrobcovia a niekedy aj tretie strany poskytovať na …
Zobraziť článok

Preprava a dodanie

Preprava a dodanie Ak si zakúpený tovar nevyzdvihnete priamo pri zakúpení alebo ak ste objednali donáškovú službu, predajca má 30 dní …
Zobraziť článok