Cezhraničné nákupy v EU

Aká je záruka na vymenenú vec / súčiastku?

Na vymenenú vec resp. súčiastku  začína plynúť nová, minimálne  24-mesačná záruka.