V uplynulom roku bolo na našich vzdelávacích seminároch 1 104 účastníkov

V uplynulom roku 2018 sme uskutočnili celkom 37 seminárov z oblasti ochrany spotrebiteľa celkovo pre 1 104 účastníkov.

Semináre  pre študentov

Na stredných školách bolo zorganizovaných 25 seminárov pre študentov, jeden seminár bol pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave a jeden seminár bol pre žiakov základnej školy v Kolíňanoch. Celkový počet zúčastnených na vzdelávacích aktivitách na školách bol 860 účastníkov.

Boli sme aj u seniorov

Pre seniorov sme zorganizovali celkom 3 semináre, a to pre seniorov z Denného centra pre seniorov v Žiline – Bytčici, v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb LUNA v Brezne a v Klube dôchodcov Brezno. Seniorov sa celkovo zúčastnilo na spotrebiteľskom vzdelávaní 162. 

Snažíme sa o zvyšovanie povedomia o právach spotrebiteľov aj u predávajúcich

Organizujeme vzdelávacie semináre aj pre predávajúcich, respektíve pre ich zamestnancov, ktorí by mali ovládať právne normy na ochranu spotrebiteľa z hľadiska ich pracovného zaradenia. V roku 2018 sa uskutočnili vzdelávacie semináre v siedmich spoločnostiach, na ktorých bolo celkovo 82 účastníkov.

Odporúčané články

Dôverujte, ale preverujte… pri nákupe cez internet to platí obzvlášť

Ak má e-shop na svojej stránke zobrazenú fotku „svojej“ kancelárie, hneď to pôsobí serióznejšie. Pravdaže, ak nejde o fotku úplne inej …
Zobraziť článok

Nová vylepšená aplikácia ECC-Net: Travel App

Nová vylepšená aplikácia ECC-Net: Travel App pomáha spotrebiteľom prekonávať ťažkosti na dovolenkách – v 28 jazykoch a v 30 európskych …
Zobraziť článok

Pozor na klimatizácie ponúkané na veľtrhoch

V posledných mesiacoch sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR obracajú spotrebitelia so žiadosťami o pomoc kvôli kúpe klimatizácie, ktorá má fungovať bez …
Zobraziť článok