Výročná správa siete ECC-NET za rok 2013

Publikácia obsahuje prehľad  hlavných výsledkov a aktivít siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net v roku 2013 a poukazuje na niektoré z problémy, identifikované európskymi spotrebiteľskými centrami, s ktorými sa spotrebitelia pri cezhraničnom nakupovaní stretávali najčastejšie.

Výročná správa siete ECC-NET za rok 2013