Práva cestujúcich pri cestách na vzdialenosť viac ako 250 km

V prípade, že dôjde k zrušeniu vášho diaľkového spoja (na vzdialenosť väčšiu ako 250 km), na ktorý ste mali rezervovaný lístok, alebo k omeškaniu (viac ako 2 hodiny), musia vám ponúknuť:

  • vrátenie ceny lístka, prípadne bezplatnú cestu späť do pôvodného miesta nástupu na autobus, ak z dôvodu meškania alebo zrušenia už pokračovanie v ceste nemá pre vás zmysel.
  • bezplatnú prepravu do konečnej destinácie za porovnateľných podmienok v najbližšom možnom termíne.

Ak vám prepravca neponúkne tieto možnosti priamo na mieste, môžete sa neskôr sťažovať a žiadať vrátenie ceny lístka plus náhradu vo výške 50 % ceny lístka.V prípade, že mala vaša cesta diaľkovou linkou (viac ako 250 km) trvať dlhšie ako 3 hodiny a odchod je posunutý o viac ako 90 minút, resp. zrušený, takisto máte nárok na:

  • jedlo a občerstvenie – primerané k dĺžke čakania alebo meškania,
  • ubytovanie, ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň – najviac na 2 noci v cene do 80 EUR na noc.

Ak spoj mešká z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, dopravca nie je povinný preplatiť vám náklady na ubytovanie. Zakázané je diskriminačné zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou. Naopak, mala by im byť poskytnutá bezplatná pomoc na určených autobusových staniciach a v autobusoch a autokaroch.  V prípade straty alebo poškodenia ich vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti by im mala byť poskytnutá finančná kompenzácia.