Doba trvania predĺženej záruky

Doba trvania predĺženej záruky je vo väčšine členských štátov 1 až 5 rokov a vo väčšine prípadov sú to 2 roky, tak ako zákonná záručná doba. Drahšie výrobky majú zvyčajne dlhšiu záruku, ktorá sa zväčša uplatňuje na niektorú časť výrobku.

V prieskume vedenom ECC Belgicko viacerí spotrebitelia majú podozrenie, že vady na výrobku sa objavia až po uplynutí predĺženej záruky. Majú preto pocit, že im bola ponúknutá záruka bez rizika poskytovateľa záruky.