O malý krok bližšie k trvácnejším výrobkom

Zakúpili ste si niekedy práčku, ktorá tesne po uplynutí dvojročnej záruky prestala fungovať? Naštvalo by vás, ak by ste po troch rokoch užívania televízor mohli kvôli prasknutej obrazovke vyhodiť, pretože novú už nevyrábajú? Ak áno, nie ste sami pretože podľa výsledkov Eurobarometra z roku 2014 až 77% spotrebiteľov by radšej dalo výrobok opraviť ako si kúpilo nový. Tu, ale nastáva problém, keďže dostupnosť náhradných dielov je časovo obmedzená. Mnohé výrobky, ak sa pokazia, na trhu už pre ne náhradné diely nie sú. A ak sa náhradné diely ešte na trhu nájdu spotrebiteľov odrádzajú vysoké náklady na opravy a úroveň poskytovaných služieb.

Európsky parlament iniciuje opatrenia na dlhšiu trvácnosť výrobkov

Túto situáciu reflektuje vo svojej správe zameranej na riešenie otázok týkajúcich sa dlhšej životnosti výrobkov aj poslanec Európskeho parlamentu, ktorý ju predstavil vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa EP (IMCO) Európskeho parlamentu.

Cieľom správy je poukázať na problém krátkej životnosti výrobkov a (ne)dostupnosti náhradných dielov. Ambíciou je prijatie opatrení, aby dlhšia životnosť výrobkov nebola dobrovoľná, ale povinná. Táto správa by mohla poskytnúť Európskej komisii , členským štátom aj samotným výrobcom užitočné tipy na zvýšenie trvanlivosti spotrebiteľských výrobkov a zlepšenie informovanosti spotrebiteľov o tom, ako dlho budú kúpené výrobky pravdepodobne užívať.

Ako uviedol spravodajca Pascal Durand (Zelení / EFA, FR) „EÚ nikdy pred touto správou nezaujala globálne stanovisko k životnosti výrobkov, a to ani v súvislosti s ich dizajnom, opravou alebo opätovným použitím tovaru, ani proti opatreniam proti plánovanému a softvérovému zastaraniu (tzv. kazítka). Je v záujme výrobcov bojovať proti predčasnému zastaraniu výrobkov, ale je aj v prospech spotrebiteľov a pracovníkov a šetrí zdroje. Táto správa sa prvýkrát zaoberá zastaralosťou softvéru, ktorá zohráva dôležitú úlohu v životnosti väčšiny domácich spotrebičov.“

Návrhy Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) zahŕňajú:

  • Výrobky majú byť navrhnuté tak, aby boli ľahko opraviteľné a modernizovateľné,
  • Spotrebitelia by mali mať možnosť ísť do nezávislej opravovne: malo by sa zabrániť technickým, bezpečnostným alebo softvérovým riešeniam, ktoré bránia vykonávaniu opráv, iným ako schváleným firmám alebo orgánom,
  • Členské štáty by mali zvážiť ponúknutie „primeraných stimulov“ pre trvácne výrobky, ktoré možno opraviť, podporiť opravy a tiež tzv. predaj z druhej ruky – to by mohlo pomôcť pri vytváraní pracovných miest a znížení množstva odpadu,
  • Časti, ktoré sú rozhodujúce pre fungovanie výrobku, by mali byť vymeniteľné a opraviteľné; Základné komponenty ako sú batérie a LEDky, by sa nemali upevňovať na výrobky, pokiaľ to nie je z bezpečnostných dôvodov odôvodnené,
  • Náhradné diely nevyhnutné na fungovanie tovaru by mali byť k dispozícii „za cenu zodpovedajúcu povahe a životnosti výrobku“; Hospodárske subjekty by mali jasne uviesť, či sú alebo nie sú k dispozícii náhradné diely, za akých podmienok a ako dlho,
  • Mala by sa zaviesť celoeurópska definícia „plánovaného zastarávania“ pre hmotné tovary a softvér a mali by sa zaviesť „primerané odradzujúce opatrenia pre výrobcov“.
  • V neposlednom rade Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa EP žiada Komisiu, aby zvážila „dobrovoľnú európsku značku“, ktorá sa bude vzťahovať najmä na trvanlivosť výrobku, vlastnosti ekologického dizajnu, zdokonalenie v súlade s technickým pokrokom a opraviteľnosť.

 

Odporúčané články

Súdny dvor EÚ: Rozhodnutie o spoločnosti UBER

Súdny dvor EÚ dnes rozhodol, že služba UBER nepredstavuje len sprostredkovateľskú službu. Sprostredkovateľskú službu treba považovať za neoddeliteľnú súčasť celkovej …
Zobraziť článok

Vianočné trhy: Na čo si dať pozor?

Posledný víkend pred Vianocami viacerí z vás využijú nielen na nakupovanie darčekov, ale aj na návštevu vianočných trhov. Výnimočnú vianočnú atmosféru …
Zobraziť článok

Po bankrote spoločnosti Air Berlin končí aj Fly Niki. Na koho sa môžete obrátiť?

Až dodnes letecká spoločnosť Fly Niki nebola ovplyvnená bankrotom svojej materskej spoločnosti Air Berlin. Predpokladalo sa, že jej dcérsku spoločnosť …
Zobraziť článok