Ďalšie oblasti

Čo ponúka Platforma riešenia sporov online ?

Platforma riešenia sporov online je ďalšie webové sídlo určené online spotrebiteľom a obchodníkom v EÚ. Pomôže vám urovnať spory týkajúce sa online nákupov bez toho, aby ste sa obrátili na súd. Ak ste spotrebiteľ, môže vám pomôcť vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa tovaru alebo služieb zakúpených online v EÚ bez toho, aby ste sa obrátili na súd. V niektorých krajinách EÚ môže pomôcť aj obchodníkom, ktorí by chceli podať sťažnosť na zákazníka. Používanie webového sídla je bezplatné a spravuje ho Európska komisia.

Vozidlo som odovzdal v čase, kedy nebolo možné spísať odovzdávací protokol. Následne mi autopožičovňa stiahla zálohu za vady, ktoré som nespôsobil. Čo mám robiť?

Záloha kryje náklady súvisiace s odstránením vady, ktorá sa na vozidle objavila počas doby prenájmu. V praxi sa stáva, že autopožičovne po zistení vady bez váhania stiahnu platbu bez toho aby bolo zrejmé, či sa vyskytla počas doby, kedy ste mali auto požičané. Ak auto odovzdávate v čase, kedy nie je možné  vykonať prehliadku so zástupcom spoločnosti, od ktorej ste si auto požičali, odfoťte si ho najlepšie aj s dátumom odovzdania.

Je prehliadka vozidla pri jeho vrátení dôležitá?

Spísanie odovzdávacieho protokolu pri odovzdaní vozidla je predovšetkým vo vašom záujme, vyhnete sa neoprávneným platbám za vady, ktoré ste na vozidle nespôsobili.

Autopožičovňa odmietla zrealizovať zálohu zablokovaním príslušnej sumy na neembosovanej kreditnej karte. Je to legálne?

Prenajímateľ vozidla môže obmedziť podmienky zálohy vo svojich obchodných podmienkach. Pred vycestovaním si to pre istotu overte.

Chcem si prenajať auto v Taliansku, je možné ísť s ním aj do Švajčiarska?

Autopožičovňe môžu geograficky obmedziť oblasť, v ktorej sa môže prenajaté vozidlo používať, preto vám odporúčame vopred si zistiť podmienky prenájmu vozidla.

Môže sa namiesto mňa zúčastniť zájazdu iná osoba?

Áno, no je potrebné to písomne oznámiť cestovnej kancelárii. Toto oznámenie je potrebné urobiť v určenej lehote a musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde.