Cezhraničné nákupy v EU

Aká je záručná doba pri nákupe cez internet v inom členskom štáte EU?

Záručná doba v rámci celej EÚ je 24 mesiacov.