Práva cestujúcich

Ak je na let rezervovaný väčší počet miest, než je k dispozícii, letecké spoločnosti musia najprv hľadať dobrovoľníkov. Mám právo na odškodnenie, ak sa prihlásim ako dobrovoľník?

Právo na odškodnenie máte, je však potrebné si ho dohodnúť s leteckou spoločnosťou.