Cezhraničné nákupy v EU

Je potrebné reklamovaný tovar priviezť zahraničnému predajcovi osobne, alebo postačuje poslať poštou?

Na reklamáciu do iného štátu EÚ, Nórska, Islandu alebo Veľkej Británie stačí tovar poslať, a to najlepšie doporučene (podací lístok je vhodné uschovať).