Nákupy online

Čo robiť ak mi nedoručili v určenej lehote svadobné šaty?

Ak ste predávajúceho informovali, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre vás osobitne dôležité, máte právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty. V prípade, že ste za nedodaný tovar zaplatili kartou cez platobné systémy, ktoré poskytujú ochranu kupujúceho, môžete sa obrátiť na vašu banku s cieľom využitia služby chargeback.