Nákupy online

Čo robiť, ak mi nedoručia moju objednávku?

Tovar by vám obchodník mal dodať bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak sa tak nestane mali by ste obchodníkovi poskytnúť dodatočnú primeranú lehotu, v ktorej ak tovar nedodá, máte právo odstúpiť od zmluvy a obchodník má povinnosť vrátiť vám peniaze.