Cezhraničné nákupy v EU

Aká dlhá je lehota na vybavenie reklamácie v rámci EÚ?

Lehota na vybavenie reklamácie nie je v rámci celej EÚ spoločne upravená. V niektorých členských štátoch EÚ platí 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie odo dňa jej uplatnenia (napr. Slovensko,  Česká republika), v niektorých členských štátoch EÚ je stanovená na 4 až 6 týždňov (napr. Nemecko, Rakúsko), avšak v niektorých členských štátoch EÚ platí primeraná lehota na vybavenie reklamácie, teda nie je presne časovo ohraničená (napr. Rakúsko).