10 Ways to Spot Counterfeits on the Internet

Európske spotrebiteľské centrum v SR dostáva množstvo sťažností od spotrebiteľov, ktorí buď vedome alebo nevedome zakúpia falšovaný tovar. Falzifikáty sa stali ľahko dostupné aj vďaka on-line obchodovaniu. Môžu však predstavovať riziko pre bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov, preto sú v krajinách EÚ sankcionované.