(Ne)vybavenie reklamácie

Stano si prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného nemeckým obchodníkom zakúpil bicykel, ktorý sa mu po troch mesiacoch jazdenia pokazil, a tak ho musel poslať na reklamáciu.

Keďže predajca na svojej stránke deklaroval, že riešenie reklamácie podlieha nemeckým zákonom a tie nestanovujú presnú lehotu na vybavenie reklamácie, Stano čakal. No vzhľadom na skutočnosť, že bicykel neposielali a od uplatnenia reklamácie prešli tri mesiace, rozhodol sa oznámiť obchodníkovi, že žiada vrátiť kúpnu cenu s čím obchodník nesúhlasil. Stano sa obrátil na sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net. Vyplnil formulár a priložil prílohy, ktoré jeho čakanie na bicykel preukazovali.

Z podkladov sme zistili, že e-shop obchodníka je v slovenčine, tovar doručujú na Slovensko a je možné volať im na slovenské telefónne číslo. Z toho vyplýva, že obchodník smeruje svoju činnosť do členského štátu bydliska spotrebiteľa, čiže na Slovensko. Usúdili sme, že kúpna zmluva za takýchto okolností podlieha slovenskému právu, a teda nemecký obchodník mal pri vybavení reklamácie postupovať tak, ako mu to ukladajú slovenské predpisy. Reklamáciu mal vybaviť najneskôr do 30 dní a keďže to nestihol, Stanovi vzniklo právo na vrátenie kúpnej ceny resp. na nový bicykel.  Obchodník mal síce k uvedenému výhrady, no po dvoch mesiacoch nakoniec uznal, že zrejme na našom tvrdení niečo bude, keďže Stanovi prišla SMS notifikácia, že mu na účet prišla kúpna cena za bicykel v plnej výške.