Koronavírus: Aktuálne otázky a odpovede

Vzťahuje sa poistenie storna aj na koronavírus?

Poistenie storna zájazdu sa na koronovírus spravidla nevzťahuje. Toto storno poistenia je možné uplatniť väčšinou z dôvodov vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktorý utrpel poistený, jeho blízka osoba alebo spolucestujúci a ktoré si vyžiadali domáce liečenie alebo hospitalizáciu.