Koronavírus: Aktuálne otázky a odpovede

Odstúpil som od zmluvy a CK mi namiesto peňazí ponúka poukaz. Musím ho prijať?

Nie, ak ste mali právo na bezplatné storno z dôvodu mimoriadnych a neodvrátiteľných okolností, máte nárok na vrátenie platby. Pokiaľ došlo k zrušeniu vášho zájazdu na základe prejavu dobrej vôle, voucher je v poriadku.