V roku 2019 sa našich spotrebiteľských seminárov zúčastnilo 1 224 účastníkov

V minulom roku sme uskutočnili 39 spotrebiteľských seminárov pre rôzne skupiny účastníkov.

Semináre pre pedagógov

Viac ako v minulosti sme vzdelávali na spotrebiteľských seminároch pedagógov. Vzdelávanie z ochrany spotrebiteľa na školách začína u pedagógov majúcich potrebné odborné znalosti, ktoré následne môžu učiť študentov. Semináre pre pedagógov sa taktiež osvedčili ako výborný priestor pre propagáciu našej činnosti a ponuku našich spotrebiteľských seminárov pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl realizovaných priamo v priestoroch škôl. Vzdelávaniu pedagógov sme sa v roku 2019 venovali na 4 seminároch zorganizovaných v spolupráci s Junior Achievement Slovensko, n.o., na 3 seminároch zorganizovaných spoločne s Finančnou správou SR a vzdelávaním v rámci pokračovania Pilotného projektu spotrebiteľského vzdelávania organizovanom Ministerstvom hospodárstva SR. Semináre sa uskutočnili naprieč celým Slovenskom a celkový počet zúčastnených pedagógov bol 189.

Vzdelávali sme aj priamo na školách

Pre študentov stredných škôl sa uskutočnilo 21 seminárov na stredných školách, 2 semináre boli pre žiakov na základných školách a 2 semináre pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.  Semináre na školách organizujeme pre rôzne veľké skupiny žiakov a študentov. Školám sa prispôsobujeme aj s dĺžkou trvania seminára, spravidla je to jedna alebo dve vyučovacie hodiny. Na niektorých školách sme si zahrali aj našu spoločenskú stolovú hru „Spotrebiteľ v akcii“. Na spotrebiteľských seminároch na školách bolo 924 účastníkov.

Semináre pre seniorov

Pre seniorov boli zorganizované 2 semináre priamo v ich denných centrách. Seniorom boli v prevažnej miere distribuované aj naše informačné diáre na rok 2020, ktoré obsahujú cenné rady týkajúce sa ich spotrebiteľských práv.

Ďalšie spotrebiteľské semináre

Ďalšie 2 spotrebiteľské semináre sa uskutočnili v obchodných spoločnostiach, ktoré prejavili o náš seminár záujem. Na seminároch sa zúčastnili ich zamestnanci pracujúci v zákazníckych centrách. Jeden seminár sme zorganizovali pre zástupcov médií a jeden pre členov združenia výrobcov domácich spotrebičov – APPLiA Slovakia. Vo vzdelávaní na našich spotrebiteľských seminároch pokračujeme aj v roku 2020. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o ochrane spotrebiteľa na našom seminári, môžete nás kontaktovať e-mailom na ECCNET-SK@ec.europa.eu.

 

Odporúčané články

Zmeny prezentovania ponúk na Booking.com uľahčia spotrebiteľovi porovnávanie cien

Po prerokovaní Európskej komisie a spotrebiteľských orgánov sa spoločnosť Booking.com zaviazala podľa dostupných možností pozmeniť a prispôsobiť zobrazenie svojich ponúk na základe …
Zobraziť článok

Odporúčania pre nakupujúcich z www.huglo.sk

V posledných týždňoch sa na nás obrátilo množstvo spotrebiteľov, ktorí si zakúpili rôzne výrobky z e-shopu www.huglo.sk.  Tento e-shop podľa všeobecných obchodných …
Zobraziť článok

Riziká internetovej zoznamky

S blížiacim sa sviatkom zamilovaných vzrástol záujem o vytvorenie členstva na internetovej zoznamke. Okrem novej lásky tam spotrebitelia môžu nájsť aj finančné …
Zobraziť článok