V roku 2019 sa našich spotrebiteľských seminárov zúčastnilo 1 224 účastníkov

V minulom roku sme uskutočnili 39 spotrebiteľských seminárov pre rôzne skupiny účastníkov.

Semináre pre pedagógov

Viac ako v minulosti sme vzdelávali na spotrebiteľských seminároch pedagógov. Vzdelávanie z ochrany spotrebiteľa na školách začína u pedagógov majúcich potrebné odborné znalosti, ktoré následne môžu učiť študentov. Semináre pre pedagógov sa taktiež osvedčili ako výborný priestor pre propagáciu našej činnosti a ponuku našich spotrebiteľských seminárov pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl realizovaných priamo v priestoroch škôl. Vzdelávaniu pedagógov sme sa v roku 2019 venovali na 4 seminároch zorganizovaných v spolupráci s Junior Achievement Slovensko, n.o., na 3 seminároch zorganizovaných spoločne s Finančnou správou SR a vzdelávaním v rámci pokračovania Pilotného projektu spotrebiteľského vzdelávania organizovanom Ministerstvom hospodárstva SR. Semináre sa uskutočnili naprieč celým Slovenskom a celkový počet zúčastnených pedagógov bol 189.

Vzdelávali sme aj priamo na školách

Pre študentov stredných škôl sa uskutočnilo 21 seminárov na stredných školách, 2 semináre boli pre žiakov na základných školách a 2 semináre pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.  Semináre na školách organizujeme pre rôzne veľké skupiny žiakov a študentov. Školám sa prispôsobujeme aj s dĺžkou trvania seminára, spravidla je to jedna alebo dve vyučovacie hodiny. Na niektorých školách sme si zahrali aj našu spoločenskú stolovú hru „Spotrebiteľ v akcii“. Na spotrebiteľských seminároch na školách bolo 924 účastníkov.

Semináre pre seniorov

Pre seniorov boli zorganizované 2 semináre priamo v ich denných centrách. Seniorom boli v prevažnej miere distribuované aj naše informačné diáre na rok 2020, ktoré obsahujú cenné rady týkajúce sa ich spotrebiteľských práv.

Ďalšie spotrebiteľské semináre

Ďalšie 2 spotrebiteľské semináre sa uskutočnili v obchodných spoločnostiach, ktoré prejavili o náš seminár záujem. Na seminároch sa zúčastnili ich zamestnanci pracujúci v zákazníckych centrách. Jeden seminár sme zorganizovali pre zástupcov médií a jeden pre členov združenia výrobcov domácich spotrebičov – APPLiA Slovakia. Vo vzdelávaní na našich spotrebiteľských seminároch pokračujeme aj v roku 2020. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o ochrane spotrebiteľa na našom seminári, môžete nás kontaktovať e-mailom na ECCNET-SK@ec.europa.eu.

 

Odporúčané články

Spotrebiteľský sprievodca letnou dovolenkou počas pandémie

Už je to poriadne dlho odkedy sme mali bezstarostnú dovolenku v zahraničí a neistota, či bude dovolenka bezpečná pokračuje aj …
Zobraziť článok

Tipy ako neprísť o peniaze a radosť z dovolenky

Po stresujúcom roku prichádza príležitosť užiť si voľný čas počas letných dovoleniek. Mnohí z nás si to spájajú najmä s pobytom pri …
Zobraziť článok

Deň Európy: Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net od začiatku pandémie COVID-19 zachránila spotrebiteľom viac ako 4 milióny eur

Vďaka sieti európskych spotrebiteľských centier ECC-Net sa spotrebiteľom, ktorých práva boli porušené v dôsledku pandémie COVID-19 podarilo získať späť 4 milióny eur.