Riešenie problémov so spoločnosťou Gigastore.sk: Užitočné rady pre spotrebiteľov

Ilustracny obrazok

Internetový obchod www.gigastore.sk je zaradený do zoznamu najrizikovejších obchodov z pohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Za posledných 6 mesiacov sa aj na nás písomne obrátilo 113 spotrebiteľov, čo predstavuje takmer 16 percent všetkých podnetov, ktoré vybavujeme voči obchodníkom so sídlom v zahraničí. Ďalší spotrebitelia, ktorí hľadali pomoc po vykonaní nákupu z tohto e-shopu, sa na nás obrátili aj telefonicky.

Problémy spočívajú najmä v nedodaní vopred zaplatených objednávok a zadržiavaní platieb po tom, čo spotrebiteľ odstúpi od zmluvy. Spotrebitelia v podnetoch uvádzajú, že obchodníkovi sa nevedeli dovolať a cez e-mail komunikoval obvykle až po niekoľkých urgenciách.

Aktuálna situácia: Prijímanie nových prípadov voči www.gigastore.sk je pozastavené

Hoci do nedávnej minulosti sme v rámci siete ECC-Net v spolupráci s kolegami z partnerského centra v Českej republike pomerne úspešne vybavovali prípady voči internetovému obchodu www.gigastore.sk, momentálne sme nútení prijímanie nových prípadov pozastaviť z dôvodu, že od začiatku mája 2023 obchodník prestal komunikovať.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.gigastore.sk na svojej webovej stránke zverejnil vyhlásenie, že čelil phishingovému útoku (momentálne už stiahnuté), konkrétne šíreniu falošných e-mailov, ktoré žiadajú spotrebiteľov o platbu alebo šíria nepravdivé informácie. V dôsledku tohto vyhlásenia obchodník prestal vracať peniaze spotrebiteľom s odôvodnením, že bankový účet, na ktorý peniaze poslali, nepatrí a nikdy nepatril spoločnosti.

Rovnaký bankový účet je však možné nájsť v našich starších uzavretých prípadoch, v ktorých obchodník peniaze spotrebiteľom vrátil.

Ďalšie možnosti ako individuálne postupovať

Chargeback

V prípade, že ste platbu vykonali z karty odporúčame vám čo najskôr kontaktovať predávajúceho a informovať ho o tom, že chcete odstúpiť od zmluvy. V prípade, že vám neposkytnú vyjadrenie alebo do 14 dní od písomného odstúpenia nedôjde k úhrade platby, kontaktujte vašu banku a požiadajte o tzv. chargeback. Ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie vykonanej prostredníctvom platobnej karty. Bližšie informácie o chargebacku nájdete na našej webovej stránke.

Európske konanie s nízkou hodnotou sporu

Ďalšou možnosťou je uplatnenie si pohľadávky voči predávajúcemu súdnou cestou. Jednou z možností je Európske konanie s nízkou hodnotou sporu. Ide o súdne konanie, ktoré spravidla prebieha písomnou formou. Rozsudok vydaný v tomto konaní je automatický platný v ostatných členských štátoch EÚ a voči jeho uznaniu v zásade nemožno namietať. Viac v informácií nájdete v našom článku.

Odporúčané články

Den bezpečného internetu 2024

Deň bezpečného internetu – výzva pre influencerov

Deň bezpečného internetu – 6. február 2024, ktorý je zameraný na propagáciu online bezpečnosti a zodpovedného používania internetu, je skvelou …
Zobraziť článok

Balík na dobierku

Zasielanie neobjednaných balíkov na dobierku

Dobierkoví podvodníci čakajú kto sa nachytá a zaplatí za balík, ktorý si neobjednal. Stavili najmä na to, že mnohí ľudia …
Zobraziť článok

Európske spotrebiteľské centrum v SR v roku 2023

Rok 2023 bol pre nás plný skvelých aktivít a projektov, ktoré sa zamerali na zlepšenie povedomia spotrebiteľov a boj proti …
Zobraziť článok