Riešenie problémov so spoločnosťou Gigastore.sk: Užitočné rady pre spotrebiteľov

Ilustracny obrazok

Internetový obchod www.gigastore.sk je zaradený do zoznamu najrizikovejších obchodov z pohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Za posledných 6 mesiacov sa aj na nás písomne obrátilo 113 spotrebiteľov, čo predstavuje takmer 16 percent všetkých podnetov, ktoré vybavujeme voči obchodníkom so sídlom v zahraničí. Ďalší spotrebitelia, ktorí hľadali pomoc po vykonaní nákupu z tohto e-shopu, sa na nás obrátili aj telefonicky.

Problémy spočívajú najmä v nedodaní vopred zaplatených objednávok a zadržiavaní platieb po tom, čo spotrebiteľ odstúpi od zmluvy. Spotrebitelia v podnetoch uvádzajú, že obchodníkovi sa nevedeli dovolať a cez e-mail komunikoval obvykle až po niekoľkých urgenciách.

Aktuálna situácia: Prijímanie nových prípadov voči www.gigastore.sk je pozastavené

Hoci do nedávnej minulosti sme v rámci siete ECC-Net v spolupráci s kolegami z partnerského centra v Českej republike pomerne úspešne vybavovali prípady voči internetovému obchodu www.gigastore.sk, momentálne sme nútení prijímanie nových prípadov pozastaviť z dôvodu, že od začiatku mája 2023 obchodník prestal komunikovať.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.gigastore.sk na svojej webovej stránke zverejnil vyhlásenie, že čelil phishingovému útoku (momentálne už stiahnuté), konkrétne šíreniu falošných e-mailov, ktoré žiadajú spotrebiteľov o platbu alebo šíria nepravdivé informácie. V dôsledku tohto vyhlásenia obchodník prestal vracať peniaze spotrebiteľom s odôvodnením, že bankový účet, na ktorý peniaze poslali, nepatrí a nikdy nepatril spoločnosti.

Rovnaký bankový účet je však možné nájsť v našich starších uzavretých prípadoch, v ktorých obchodník peniaze spotrebiteľom vrátil.

Ďalšie možnosti ako individuálne postupovať

Chargeback

V prípade, že ste platbu vykonali z karty odporúčame vám čo najskôr kontaktovať predávajúceho a informovať ho o tom, že chcete odstúpiť od zmluvy. V prípade, že vám neposkytnú vyjadrenie alebo do 14 dní od písomného odstúpenia nedôjde k úhrade platby, kontaktujte vašu banku a požiadajte o tzv. chargeback. Ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie vykonanej prostredníctvom platobnej karty. Bližšie informácie o chargebacku nájdete na našej webovej stránke.

Európske konanie s nízkou hodnotou sporu

Ďalšou možnosťou je uplatnenie si pohľadávky voči predávajúcemu súdnou cestou. Jednou z možností je Európske konanie s nízkou hodnotou sporu. Ide o súdne konanie, ktoré spravidla prebieha písomnou formou. Rozsudok vydaný v tomto konaní je automatický platný v ostatných členských štátoch EÚ a voči jeho uznaniu v zásade nemožno namietať. Viac v informácií nájdete v našom článku.

Odporúčané články

mimoriadne okolnosti

Mimoriadne okolnosti v leteckej doprave a nárok cestujúcich na kompenzáciu

V našom nedávnom článku sme sa venovali nároku na finančnú kompenzáciu, ktorá vzniká cestujúcim voči leteckej spoločnosti v prípade, že …
Zobraziť článok

Spotrebiteľské vzdelávanie 2023/2024

10 rokov spotrebiteľského vzdelávania priamo na stredných školách

Pevne veríme, že vzdelávanie spotrebiteľov má význam, preto sa už desať rokov popri mimosúdnom riešení sporov venujeme aj realizácii bezplatných …
Zobraziť článok

ilustracny obrazok

Presunutie letu na skorší termín: Nový rozmer pojmu “zrušený let“ a nárok na kompenzáciu

Zmena letového plánu, najmä krátko pred plánovaným odletom, spôsobuje cestujúcim komplikácie a zvlášť nepríjemné je, keď dlhým čakaním na meškajúci či …
Zobraziť článok