Odškodnenie v prípade straty, oneskorenia alebo poškodenia batožiny takmer 1600 EUR

Cestujúci v leteckej doprave majú možnosť uplatniť si vyššie sumy v prípade straty, oneskorenia alebo poškodenia batožiny.

Nová výška maximálneho odškodnenia

Nová výška maximálneho odškodnenia v prípade straty, oneskorenia alebo poškodenia batožiny je 1 288 SDR. Podľa súčasného výmenného kurzu SDR je to takmer 1 600 EUR.

Podľa článku 24 Montrealského dohovoru sa peňažné limity týkajúce sa odškodnenia cestujúcich v leteckej doprave v prípade straty, oneskorenia či poškodenia batožiny prehodnocujú každých 5 rokov.

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) vykonala prvé preskúmanie výšky maximálneho odškodnenia v decembri 2009 a zvýšila hranicu zodpovednosti za stratenú, oneskorenú alebo poškodenú batožinu z 1 000 SDR na 1 131 SDR.

ICAO vo svojom druhom preskúmaní v roku 2014 zistila, že inflačný faktor bol v tom čase pod prahom stanoveným na vykonanie úpravy, a tento limit udržal nezmenený.

Vo svojom treťom preskúmaní ICAO navrhla zvýšenie o 13,9% na základe akumulovanej miery inflácie.

Nová výška maximálneho odškodnenia sa uplatňuje od 28. decembra 2019

Zdroj: https://www.icao.int/secretariat/legal/Pages/2019_Revised_Limits_of_Liability_Under_the_Montreal_Convention_1999.aspx

 

Odporúčané články

Koronavírus: Práva cestujúcich v leteckej doprave

V tomto roku boli európsky dopravný priemysel a cestujúci silno zasiahnutí vypuknutím pandémie zapríčinenej ochorením Covid-19. Ochranné opatrenia prijaté jednotlivými vládami …
Zobraziť článok

Safer Streaming: Ako sa vyhnúť hrozbám spojeným s podvodnými streamovacími službami

Naše každodenné životy sú ovplyvňované internetom viac ako kedykoľvek predtým. Internetové služby zmenili spôsob, ktorým pracujeme, zabávame sa a komunikujeme. Všetko …
Zobraziť článok

Koronavírus: Vaše nároky za vstupenky na zrušené podujatia v zahraničí

Letné a jesenné mesiace si mnohí z nás spájajú s festivalmi, umením, prípadne s účasťou na športových podujatiach. Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že …
Zobraziť článok