Odškodnenie v prípade straty, oneskorenia alebo poškodenia batožiny takmer 1600 EUR

Cestujúci v leteckej doprave majú možnosť uplatniť si vyššie sumy v prípade straty, oneskorenia alebo poškodenia batožiny.

Nová výška maximálneho odškodnenia

Nová výška maximálneho odškodnenia v prípade straty, oneskorenia alebo poškodenia batožiny je 1 288 SDR. Podľa súčasného výmenného kurzu SDR je to takmer 1 600 EUR.

Podľa článku 24 Montrealského dohovoru sa peňažné limity týkajúce sa odškodnenia cestujúcich v leteckej doprave v prípade straty, oneskorenia či poškodenia batožiny prehodnocujú každých 5 rokov.

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) vykonala prvé preskúmanie výšky maximálneho odškodnenia v decembri 2009 a zvýšila hranicu zodpovednosti za stratenú, oneskorenú alebo poškodenú batožinu z 1 000 SDR na 1 131 SDR.

ICAO vo svojom druhom preskúmaní v roku 2014 zistila, že inflačný faktor bol v tom čase pod prahom stanoveným na vykonanie úpravy, a tento limit udržal nezmenený.

Vo svojom treťom preskúmaní ICAO navrhla zvýšenie o 13,9% na základe akumulovanej miery inflácie.

Nová výška maximálneho odškodnenia sa uplatňuje od 28. decembra 2019

Zdroj: https://www.icao.int/secretariat/legal/Pages/2019_Revised_Limits_of_Liability_Under_the_Montreal_Convention_1999.aspx

 

Odporúčané články

Zmeny prezentovania ponúk na Booking.com uľahčia spotrebiteľovi porovnávanie cien

Po prerokovaní Európskej komisie a spotrebiteľských orgánov sa spoločnosť Booking.com zaviazala podľa dostupných možností pozmeniť a prispôsobiť zobrazenie svojich ponúk na základe …
Zobraziť článok

Odporúčania pre nakupujúcich z www.huglo.sk

V posledných týždňoch sa na nás obrátilo množstvo spotrebiteľov, ktorí si zakúpili rôzne výrobky z e-shopu www.huglo.sk.  Tento e-shop podľa všeobecných obchodných …
Zobraziť článok

Riziká internetovej zoznamky

S blížiacim sa sviatkom zamilovaných vzrástol záujem o vytvorenie členstva na internetovej zoznamke. Okrem novej lásky tam spotrebitelia môžu nájsť aj finančné …
Zobraziť článok