Meníme podávanie prípadov!

Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net prechádza na nový IT systém. Z tohto dôvodu došlo aj k zmene nášho všeobecného e-mailového kontaktu. Pokiaľ máte otázku, môžete nás kontaktovať na ECCNET-SK@ec.europa.eu.

Podávanie prípadov po novom

Pokiaľ ste spotrebiteľ s trvalým pobytom na Slovensku a nedarí sa Vám vyriešiť spor s obchodníkom, ktorý má sídlo v inej krajine EÚ, Nórsku alebo na Islande, môžete nám Váš prípad zaslať e-mailom na ECCNET-SK@ec.europa.eu

Ohľadom jedného prípadu nám prosím pošlite jeden e-mail a ďalšiu komunikáciu (hlavne e-mailovú) spolu s ďalšími podkladmi do prílohy tohto e-mailu.

Aké podklady pripojiť k prípadu?

Medzi dokumenty a podklady, ktoré sú bezpodmienečne potrebné na riešenie prípadu, patria:

  • stručný popis prípadu, v ktorom sú uvedené všetky podstatné informácie,
  • doklad o tom, že z Vašej strany prebehlo kontaktovanie obchodníka s konkrétnou požiadavkou na riešenie celého problému,
  • relevantné doklady podľa charakteru prípadu napr. objednávka, potvrdenie o platbe (napr. výpis z účtu, dobierkový doklad, potvrdenie z PayPal atď.).

Ako urýchliť riešenie prípadu?

Z dôvodu urýchlenia a zefektívnenia riešenia celého prípadu Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie nasledujúcich pravidiel pre odosielanie dokumentov:

  • zoradenie e-mailovej/ písomnej komunikácie s obchodníkom do jedného súboru od najstarších po najnovšie,
  • scany, prípadne fotografie, zasielajte v dostatočnom rozlíšení tak, aby boli dobre čitateľné,
  • ak prílohy z dôvodu veľkosti nie je možné nahrať do e-mailu, môžete využiť internetové  úložisko.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu pri riešení Vášho prípadu podľa vyššie uvedených pokynov.

Odporúčané články

Európske spotrebiteľské centrum v SR pomáhalo spotrebiteľom aj v roku 2018

Poslaním Európskeho spotrebiteľského centra (ESC) je pomáhať a radiť spotrebiteľom v otázkach ich práv a povinnosti obchodníkov. Pri nakupovaní v rámci EÚ, Islandu a Nórska …
Zobraziť článok

Pozor pri nákupe parfumov online

V uplynulom období nám začali pribúdať prípady súvisiace s kúpou parfumov online. Nejde iba o prípady slovenských spotrebiteľov, ktorí si chceli zadovážiť parfum …
Zobraziť článok

V uplynulom roku bolo na našich vzdelávacích seminároch 1 104 účastníkov

V uplynulom roku 2018 sme uskutočnili celkom 42 seminárov z oblasti ochrany spotrebiteľa celkovo pre 1 104 účastníkov. Semináre  pre študentov …
Zobraziť článok