Koronavírus ovplyvňuje cestovanie: aké sú vaše práva?

Koronavírus (ochorenie COVID-19) v uplynulých dňoch prekročil európske hranice, čím značne obmedzil možnosti bezstarostného vycestovania. V úvode februára bolo zrušených mnoho letov do Číny, avšak každý týždeň na zoznam rizikových krajín pribúdalo mnoho ďalších destinácií. Bolo nevyhnutné prijať ochranné opatrenia, a aj napriek vzniku ekonomických škôd, pozastaviť mnoho letov. Dnes je preto veľmi pravdepodobné, že váš let do destinácie zasiahnutej koronavírusom môže byť zrušený.

Koronavírus: Vaše práva v prípade zrušenia letu

Ako cestujúci v leteckej doprave máte práva plynúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004 (ďalej len „Nariadenie“).

Zrušenie letu zo strany leteckej spoločnosti z dôvodu výskytu koronavírusu je považované za tzv. mimoriadnu okolnosť. Nakoľko ide o mimoriadnu okolnosť cestujúci nemajú právo na vyplatenie finančnej kompenzácie ani v prípade zrušenia letu menej ako 14 dní pred odletom.  

Práve z tohto dôvodu cestujúci môžu využiť:

  • nárok na preplatenie 100% ceny letenky
  • nárok na náhradný let

V rámci týchto možností sa cestujúci môžu individuálne rozhodnúť. Výberom jednej z alternatív cestujúci stráca automaticky nárok na druhú. Vzhľadom na aktuálnu situáciu výskytu koronavírusu odporúčame zvoliť si prvú možnosť, nakoľko poskytnutie náhradného letu môže byť vzhľadom na uvádzané prognózy značne komplikované. Lehota na vrátenie 100% ceny letenky trvá v rozmedzí 1-8 týždňov.

Koronavírus: Let nebol zrušený, ale z dôvodných obáv nechcete letieť

V prípade, ak váš let do rizikovej destinácie nebol zrušený, ale obávate sa z dôvodu pravdepodobnosti nakazenia letieť, môžete požiadať svojho leteckého prepravcu o zrušenie letu. Niektoré letecké spoločnosti z tohto dôvodu vydali všeobecné prehlásenie (American Airlines, Emirates, United Airlines, Air France…), že sa vzdávajú svojich nárokov v prípade zrušenia letu, a cestujúci si môžu svoj let bez ďalších poplatkov zrušiť priamo u prepravcu. Bezplatné zrušenie letu si preto overte priamo u leteckej spoločnosti, s ktorou ste mali letieť.

Koronavírus: Dovolenku zakúpenú v cestovnej kancelárii môžete bezplatne zrušiť

Ak ste si naplánovali svoju dovolenku priamo prostredníctvom cestovnej kancelárie, môžete ju požiadať o odstúpenie od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov. V zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch (..), je cestujúci „oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta.“ V tomto prípade máte právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré ste cestovnej kancelárii zaplatili.

Odporúčané články

Deň Európy: Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net od začiatku pandémie COVID-19 zachránila spotrebiteľom viac ako 4 milióny eur

Vďaka sieti európskych spotrebiteľských centier ECC-Net sa spotrebiteľom, ktorých práva boli porušené v dôsledku pandémie COVID-19 podarilo získať späť 4 milióny eur.

Prevádzkovateľ internetovej pasce odsúdený na trest odňatia slobody

Riaditeľa spoločnosti prevádzkujúcej internetovú pascu odsúdil dánsky súd na dvojročný trest odňatia slobody. Internetová pasca za 7 mesiacov poškodila 8 000 spotrebiteľov a podvod dosiahol výšku 493 000 EUR.

Mimoriadne COVID moratórium pre leteckého dopravcu Smartwings sa skončilo

Od 15. apríla 2021 môžeme v spolupráci s Európskym spotrebiteľským centrom v ČR znovu začať vybavovať prípady voči spoločnosti Smartwings.