Koronavírus: Dovolenku zakúpenú v cestovnej kancelárii je možné bezplatne zrušiť

V týchto dňoch je na nás smerovaných množstvo otázok týkajúcich sa možnosti zrušenia zájazdov z dôvodu možnej nákazy koronavírusom. Každý prípad odstúpenia od zmluvy o zájazde je nutné posúdiť jednotlivo a to najmä z hľadiska miesta, kde sa má zájazd uskutočniť. V niektorých prípadoch by spotrebitelia mali mať právo na vrátenie celej zaplatenej čiastky.

Koronavírus: Zrušenie zájazdu z dôvodu mimoriadnej okolnosti

Ak si spotrebitelia naplánovali svoju dovolenku prostredníctvom cestovnej kancelárie, môžu ju požiadať o odstúpenie od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov. V zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch (..), je cestujúci „oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta.“ Z dôvodovej správy k zákonu o zájazdoch vyplýva, že mimoriadne a neodvrátiteľné okolnosti môžu zahŕňať aj významné riziko pre ľudské zdravie.

Pri posudzovaní, či v dovolenkovej destinácií ide o významné riziko pre ľudské zdravie, spotrebiteľom radíme, aby sledovali oznamy a upozornenia pred cestovaním zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ak ministerstvo zverejní odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania, či odporúčanie necestovať v súvislosti s možnou nákazou ochorením COVID-19, je možné uvedenú situáciu vyhodnotiť ako mimoriadnu okolnosť, nakoľko v oblasti existujú významné riziká pre ľudské zdravie. V tomto prípade by spotrebitelia mali mať právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré cestovnej kancelárii zaplatili.

Koronavírus: Riešenie možného sporu s cestovnou kanceláriou

Cestovné kancelárie nie sú pri posudzovaní mimoriadnych a neodvrátiteľných okolnosti viazané zverejnenými odporúčaniami ministerstva. Je preto možné, že niektorým spotrebiteľom sa nepodarí odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s riešením jeho odstúpenia od zmluvy zo strany cestovnej kancelárie, môže využiť dostupné prostriedky mimosúdneho, prípadne súdneho riešenia. V prípade riešenia sporu s cestovnou kanceláriou by argumentácia založená na odporúčaní zverejnenom na webstránke ministerstva spotrebiteľom mohla pomôcť.

V prípade sporu s cestovnou kanceláriou so sídlom v zahraničí môžeme prípad mimosúdne riešiť s partnerským centrom v krajine sídla cestovnej kancelárie. V prípade sporu so slovenskou cestovnou kanceláriou jedným s dostupných možností mimosúdneho riešenia je alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS). Spotrebitelia majú možnosť obrátiť sa na niektorý zo subjektov ARS, ktoré sú zapísané v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

Odporúčané články

Na čo si dať pozor pri rezervácii letnej dovolenky

Prichádza leto a čas dovoleniek. Keďže pandémia je na ústupe a dovolenkové destinácie uvoľňujú pravidlá na úroveň pred pandémiou, možno predpokladať, …
Zobraziť článok

Dňa 15. marca si pripomíname Svetový deň práv spotrebiteľov: Najlepšie aktivity zamerané na dosiahnutie ekologickej udržateľnosti z celej Európy

Európa si stanovila za cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a stať sa tak prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na …
Zobraziť článok

Sviatok sv. Valentína: Ako neprísť o svoje peniaze

Nápadov na Valentínske darčeky, počnúc personalizovanými šperkami až po krabičky s prekvapeniami, je plný internet.  Aj pri nakupovaní z lásky je však …
Zobraziť článok