Európske spotrebiteľské centrum v SR pomáhalo spotrebiteľom aj v roku 2018

Poslaním Európskeho spotrebiteľského centra (ESC) je pomáhať a radiť spotrebiteľom v otázkach ich práv a povinnosti obchodníkov. Pri nakupovaní v rámci EÚ, Islandu a Nórska ESC sprostredkúva mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Nezáleží pritom, či spotrebiteľ nakúpil v niektorej krajine v kamennej prevádzke, alebo prostredníctvom internetu. Na ESC sa každoročne obracia viac a viac spotrebiteľov. V uplynulom roku ich bolo 1 233.

Čoho sa týkajú cezhraničné spotrebiteľské spory

Najčastejšie sa spotrebitelia obracajú na ESC v prípadoch internetového predaja. Ide buď o nedoručený tovar, alebo spotrebiteľom predávajúci doručí niečo iné, ako si objednali. Pokiaľ sa spotrebiteľom nepodarí situáciu individuálne ESC kontaktuje partnerské centrum v krajine predávajúceho, ktoré prípad priamo rieši s obchodníkom. Často sa stretávame aj s prípadmi, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v rámci 14 dňovej lehoty a nevie sa dočkať svojich peňazí aj mesiac po tom, napriek tomu, že v zmysle platnej legislatívy má obchodník vrátiť sumu do 14 dní odo dňa odstúpenia.Množstvo prípadov ESC rieši aj s leteckými spoločnosťami. Spočívajú buď v nevyplatení kompenzácie zo strany leteckej spoločnosti v prípade väčšieho meškaní, či zrušenia letu, alebo sa týkajú poškodenej, či stratenej batožiny. Sezónne sa ESC stretáva s nárastom prípadov súvisiacich s poskytovaním dovolenkových služieb. Mnohí spotrebitelia očakávajú od ubytovacích zariadení na základe poskytnutého opisu vyšší štandard s akým sa stretnú na mieste. Tiež sa stáva, že niektoré z vopred zaplatených služieb poskytnuté neboli.

Mimosúdne riešenie v číslach

V minulom roku ESC mimosúdne riešilo 543 cezhraničných sťažností, z toho 354 smerovalo voči obchodníkom zo zahraničia. V 189 prípadoch ESC pomáhalo zahraničným spotrebiteľom, ktorí mali problém so slovenským predávajúcim, či poskytovateľom služieb. Najviac prípadov ESC zdieľa s partnerským centrom v ČR. Zrejme aj kvôli jazykovej príbuznosti má najviac slovenských spotrebiteľov problém s českými obchodníkmi, ale platí to aj naopak. So slovenskými obchodníkmi naj-viac problémov riešili po českých spotrebiteľoch maďarskí, nasledovali rumunskí spotrebitelia a tiež spotrebitelia z Rakúska.

Ľudia veria reklame

V minulom roku sa ukázalo, že ľudia stále vo veľkej miere dôverujú tvrdeniam predávajúceho o kvalite či povahe výrobku uvádzané v reklame. Bez overenia situácie a hľadania recenzií investujú nemalé peniaze do výrobkov pochybného charakteru. V ESC rezonovali prípady klimatických zariadení bez hadice, či ponuky zdravotníckych pomôcok v rôznych periodikách. Odporúčame spotrebiteľom obzvlášť zvážiť nákup zdravotníckych pomôcok na diaľku bez konzultácie so svojim lekárom. V uplynulom roku sme riešili prípady najmä s neúčinnými načúvacími zariadeniami. Neúčinnosť takto zakúpených zdravotníckych pomôcok však nemusí byť jediná ich chyba. Nemusia byť totiž zdravotne nezávadné.

Ako sme pomohli:

  • Spotrebiteľ si z českého e-shopu  objednal slnečné okuliare. Ako ďalší krok bola podmienka poslať peniaze v hodnote 159 EUR vopred prevodom na účet. Po pripísaní peňazí na e-shop sa spotrebiteľovi nikto z e-shopu neozýval. Po viacnásobnom dotazovaní spotrebiteľovi prisľúbili zaslanie tovaru do 2 týždňov. Ani po mesiaci však spotrebiteľ slnečné okuliare nemal. Spotrebiteľ teda odstúpil od zmluvy a pýtal si svoje peniaze späť. Po  oslovení predajcu zo strany našich kolegov z partnerského centra, spotrebiteľovi peniaze nakoniec cinkli na účte.
  • Spotrebiteľ si z e-shopu prevádzkovaného nemeckou spoločnosťou objednal značkový bicykel. Na bicykli sa vyskytli vady a preto zaslal bicykel kuriérom na reklamáciu. Ani po mesiaci však spotrebiteľovi neprišlo vyrozumenie, v ktorom by predávajúci navrhol riešenie. Keďže na Slovensku platí 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie a e-shop, ktorý zameriava svoju činnosť na našich spotrebiteľov ju musí dodržiavať, spotrebiteľ po uplynutí tejto lehoty odstúpil od zmluvy. Predávajúci vrátil spotrebiteľovi peniaze až po argumentácii zo strany našich nemeckých kolegov.
  • Spotrebiteľ z Írska si chcel dovolenku na Slovensku vychutnať na požičanom aute. Vytvoril si rezerváciu v cene 316 Eur. Spotrebiteľovi bola pri prevzatí vozidla z  dôvodu zálohy zablokovaná suma 500 Eur. Po skončení prenájmu a odovzdaní vozidla bola spotrebiteľovi vrátená platba za depozit vo výške 481,24 Eur. Z depozitu mu bol stiahnutý poplatok, o ktorom nebol pri rezervácii vozidla vopred informovaný. V zmysle príslušných právnych predpisov je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku informáciu o celkovej cene služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta.  Ak je nesplnenie tejto povinnosti spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o celkovej cene služby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť. V rámci mimosúdneho riešenia tohto prípadu so slovenskou spoločnosťou zaoberajúcou sa prenájmom vozidiel bola spotrebiteľovi vrátená platba vo výške  18,76- Eur.

Odporúčané články

„Zľavový klub“ stále ponúka zdravotné pomôcky

Opäť sa na nás obrátil spotrebiteľ, ktorý sa nechal nalákať na „výhodnú“ ponuku zdravotnej pomôcky z tzv. zľavového klubu. Predovšetkým v týchto …
Zobraziť článok

Koronavírus: Dovolenku zakúpenú v cestovnej kancelárii je možné bezplatne zrušiť

V týchto dňoch je na nás smerovaných množstvo otázok týkajúcich sa možnosti zrušenia zájazdov z dôvodu možnej nákazy koronavírusom. Každý …
Zobraziť článok

Pozor na internetové nákupné galérie!

V poslednom období sa na internete a najmä v rámci reklám na sociálnych sieťach objavuje mnoho sponzorovaných odkazov na e-shopy, ktoré ponúkajú tovar …
Zobraziť článok