ČSA v insolvencii

ČSA

Európske spotrebiteľské centrum v Českej republike nás informovalo, že dňa 10. marca 2021 bolo zverejnené rozhodnutie Mestského súdu v Prahe, ktorý rozhodol o insolvencii dopravcu.

Pokiaľ voči leteckej spoločnosti České aerolinie a.s. máte pohľadávku napríklad vo forme nevrátenej úhrady za letenky na zrušený let, môžete si ju uplatniť na mestskom súde v Prahe prostredníctvom:

  • pošty na adrese Mestský súd v Prahe, pracovisko Slezská 9, 120 00 Praha 2, Česká republika
  • dátovej schránky (ID datovej schránky súdu: snkabbm) alebo
  • e-mailom so zaručeným elektronickým podpisom na e-mailovu adresu: podatelna@msoud.pha.justice.cz .

Prihlášku do insolvečného konania je možné podať iba na predpísanom formulári, ktorý je dostupný na webovom sídle insolvenčného registra.

Pozor na 2 mesačnú lehotu

Prihlášky je potrebné podať najneskôr do 2 mesiacov odo dňa zverejnenia uznesenia v insolvenčnom registri (10.3.2021). Na prihlášky zaslané po uplynutí tejto lehoty súd nebude prihliadať.

Odporúčané články

Spotrebiteľský sprievodca letnou dovolenkou počas pandémie

Už je to poriadne dlho odkedy sme mali bezstarostnú dovolenku v zahraničí a neistota, či bude dovolenka bezpečná pokračuje aj …
Zobraziť článok

Tipy ako neprísť o peniaze a radosť z dovolenky

Po stresujúcom roku prichádza príležitosť užiť si voľný čas počas letných dovoleniek. Mnohí z nás si to spájajú najmä s pobytom pri …
Zobraziť článok

Deň Európy: Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net od začiatku pandémie COVID-19 zachránila spotrebiteľom viac ako 4 milióny eur

Vďaka sieti európskych spotrebiteľských centier ECC-Net sa spotrebiteľom, ktorých práva boli porušené v dôsledku pandémie COVID-19 podarilo získať späť 4 milióny eur.