Mestský súd v Prahe predĺžil dlhové moratórium ČSA, Smartwings a FIRO Tour

Mimoriadne COVID moratórium, ktoré koncom augusta 2020 schválil Mestský súd v Prahe bolo dňa 26. novembra 2020 predĺžené. Pre spotrebiteľov to znamená, že letecké spoločnosti ČSA, Smartwings a cestovná kancelária FIRO Tour ani počas nasledovných 3 mesiacov nebudú uhrádzať refundácie za zmeškané a zrušené lety a zájazdy.

Zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu umožňuje obchodníkom požiadať o mimoriadne moratórium. Cieľom je ochrániť pred krachom podniky, ktoré sa len v dôsledku dočasného výpadku spôsobeného mimoriadnymi opatreniami dostali do prechodných platobných ťažkostí.

Podľa informácií od Európskeho spotrebiteľského centra v ČR je vybavovanie prípadov voči vyššie uvedeným obchodníkom do 26. februára 2021 z tohto dôvodu pozastavené. Spotrebiteľom odporúčame sledovať vývoj situácie.

Mimoriadne moratórium:

  • trvá zvyčajne 3 mesiace a súd ho môže predĺžiť o ďalšie tri mesiace
  • obchodník, ktorý požiadal o moratórium je oprávnený prednostne uhradiť záväzky priamo súvisiace s udržiavaním činnosti spoločnosti
  • záväzky, ktoré nesúvisia s prevádzkou spoločnosti, môžu byť uhradené až následne

 

Odporúčané články

Deň Európy: Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net od začiatku pandémie COVID-19 zachránila spotrebiteľom viac ako 4 milióny eur

Vďaka sieti európskych spotrebiteľských centier ECC-Net sa spotrebiteľom, ktorých práva boli porušené v dôsledku pandémie COVID-19 podarilo získať späť 4 milióny eur.

Prevádzkovateľ internetovej pasce odsúdený na trest odňatia slobody

Riaditeľa spoločnosti prevádzkujúcej internetovú pascu odsúdil dánsky súd na dvojročný trest odňatia slobody. Internetová pasca za 7 mesiacov poškodila 8 000 spotrebiteľov a podvod dosiahol výšku 493 000 EUR.

Mimoriadne COVID moratórium pre leteckého dopravcu Smartwings sa skončilo

Od 15. apríla 2021 môžeme v spolupráci s Európskym spotrebiteľským centrom v ČR znovu začať vybavovať prípady voči spoločnosti Smartwings.