Reklamácia zájazdu

Ak sa počas vašej dovolenky vyskytnú problémy, za ktoré nemôžete (napr. v prípade zrušenia obhliadky pamätihodností alebo ak hotel nezodpovedá popisu v brožúre), mali by ste kontaktovať jeden z týchto subjektov:

  • organizátora, alebo ak je to možné,
  • jeho zástupcu v danej destinácii.

Okamžite by sa mali pokúsiť problém vyriešiť. Ak problém pretrváva, zaobstarajte si čo najviac dôkazov (napríklad fotografie) a po návrate domov podajte sťažnosť.

V závislosti od vašej krajiny bude pre vás zvyčajne prvým kontaktným miestom cestovná kancelária, ktorá vám predala balík služieb. V niektorých krajinách sa uplatňujú lehoty na podanie sťažnosti v súvislosti s dovolenkovým zájazdom.