Meškanie letu s celkovou dĺžkou od 1500 km do 3500 km

Ak takýto let mešká aspoň 3 hodiny, letecký je dopravca povinný poskytnúť vám bližšie informácie o vašom lete.  Máte právo na dva bezplatné telefóne hovory, e-maily, prípadne faxové správy a tiež máte nárok na jedlo a občerstvenie.

Ak je váš náhradný let plánovaný na nasledujúci deň, máte nárok na ubytovanie a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania.