Meškanie letu s celkovou dĺžkou do 1500 km

Ak takýto let mešká aspoň 2 hodiny, letecký dopravca je povinný poskytnúť vám bližšie informácie o vašom lete.

Máte právo na dva bezplatné telefóne hovory, e-maily, prípadne faxové správy a tiež máte nárok na jedlo a občerstvenie. Ak vám nebolo poskytnuté občerstvenie, nezabudnite si uschovať všetky pokladničné doklady.

Ak je váš náhradný let plánovaný na nasledujúci deň, máte nárok na ubytovanie a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania.