Zákonná záruka

Všeobecnú 24 mesačnú záručnú dobu, počas ktorej predávajúci zodpovedá za to, že predaná vec má vlastnosti, ktoré sa vo všeobecnosti …
Zobraziť článok

Záruka

Popri povinnej zákonnej záruke upravenej právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, môžu predávajúci, výrobcovia a niekedy aj tretie strany poskytovať na …
Zobraziť článok