Ďalšie oblasti

Vozidlo som odovzdal v čase, kedy nebolo možné spísať odovzdávací protokol. Následne mi autopožičovňa stiahla zálohu za vady, ktoré som nespôsobil. Čo mám robiť?

Záloha kryje náklady súvisiace s odstránením vady, ktorá sa na vozidle objavila počas doby prenájmu. V praxi sa stáva, že autopožičovne po zistení vady bez váhania stiahnu platbu bez toho aby bolo zrejmé, či sa vyskytla počas doby, kedy ste mali auto požičané. Ak auto odovzdávate v čase, kedy nie je možné  vykonať prehliadku so zástupcom spoločnosti, od ktorej ste si auto požičali, odfoťte si ho najlepšie aj s dátumom odovzdania.