Ďalšie oblasti

Je prehliadka vozidla pri jeho vrátení dôležitá?

Spísanie odovzdávacieho protokolu pri odovzdaní vozidla je predovšetkým vo vašom záujme, vyhnete sa neoprávneným platbám za vady, ktoré ste na vozidle nespôsobili.