Ďalšie oblasti

Európske spotrebiteľské centrum v SR je národné kontaktné miesto pre Platformu riešenia sporov online. Čo to znamená?

Európske spotrebiteľské centrum v SR bolo určené ako národné kontaktné miesto pre  Platformu riešenia sporov online. Našou úlohou je:

  • vysvetliť, ako funguje webové Platforma riešenia sporov online,
  • objasniť, čo je úlohou subjektov riešenia sporov,
  • pomôcť s komunikáciou s obchodníkom/subjektom riešenia sporov,
  • pomôcť vám s podaním sťažnosti,
  • poskytnúť základné informácie o vašich právach,
  • navrhnúť iné spôsoby riešenia vášho sporu, ak tento postup nefunguje.

Môžete na nás obrátiť v akejkoľvek fáze postupu. Odošlite správu prostredníctvom Platformy riešenia sporov online alebo nás kontaktujte e-mailom či telefonicky.