Ďalšie oblasti

Čo ponúka Platforma riešenia sporov online ?

Platforma riešenia sporov online je ďalšie webové sídlo určené online spotrebiteľom a obchodníkom v EÚ. Pomôže vám urovnať spory týkajúce sa online nákupov bez toho, aby ste sa obrátili na súd. Ak ste spotrebiteľ, môže vám pomôcť vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa tovaru alebo služieb zakúpených online v EÚ bez toho, aby ste sa obrátili na súd. V niektorých krajinách EÚ môže pomôcť aj obchodníkom, ktorí by chceli podať sťažnosť na zákazníka. Používanie webového sídla je bezplatné a spravuje ho Európska komisia.