Súdny dvor EÚ: Rozhodnutie o spoločnosti UBER

Súdny dvor EÚ dnes rozhodol, že služba UBER nepredstavuje len sprostredkovateľskú službu. Sprostredkovateľskú službu treba považovať za neoddeliteľnú súčasť celkovej služby, ktorej hlavným prvkom je dopravná služba. UBER má totiž rozhodujúci vplyv na podmienky, za ktorých jeho vodiči poskytujú svoje služby. Týmto rozhodnutím Súdny dvor EÚ postavil UBER na roveň bežnej taxislužby. Keďže je UBER prepravná služba, musí žiadať o licenciu a povolenia podľa príslušných zákonov krajín Európskej únie.

Súdny dvor EÚ reagoval na podnet obchodného súdu v Barcelone, ktorý prerokúva žalobu profesijnej organizácie združujúcej vodičov taxislužieb v Barcelone proti filiálke UBER-u v Španielsku za nekalú súťaž. Barcelonský súd mal za to, že pre riešenie ním prejedávaného sporu je nevyhnutný výklad viacerých ustanovení práva EÚ.

Rozhodnutie môže mať dosah na viaceré platformy zdieľanej ekonomiky (napr. Airbnb, BlaBlaCar a pod.), ktoré poskytujú sprostredkovateľskú službu ako súčasť celkovej služby.

UBER v skratke:

  • Ide o spoločnosť založenú podľa amerického práva v San Franciscu v roku 2009 rozšírenú po celom svete v takmer 500 mestách vo viac ako 70 krajinách.

 

  • Služba poskytovaná spoločnosťou UBER prostredníctvom mobilnej aplikácie spočíva v skontaktovaní neprofesionálneho vodiča využívajúceho svoje vlastné vozidlo s osobou, ktorá sa potrebuje prepraviť v rámci mesta. Po príchode auta GPS naviguje vodiča najkratšou cestou do zadaného cieľa. Na konci jazdy aplikácia vypočíta cestu a stiahne sumu cestovného z kreditnej karty cestujúceho. 

 

  • V niektorých krajinách bol UBER sankcionovaný, až zakázaný, napríklad pre nespĺňanie podmienok na poskytovanie dopravných služieb, či z dôvodu ochrany spotrebiteľa (napr. Francúzsko, Španielsko, Nemecko).

 

Podľa dostupných vyjadrení spoločnosti UBER rozhodnutie súdneho dvora EÚ nenaruší jeho fungovanie, keďže vo väčšine krajín EÚ už poskytujú služby v súlade s legislatívou v oblasti prepravy.

 

Odporúčané články

Pozor na klimatizácie ponúkané na veľtrhoch

V posledných mesiacoch sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR obracajú spotrebitelia so žiadosťami o pomoc kvôli kúpe klimatizácie, ktorá má fungovať bez …
Zobraziť článok

Pozor na ponuky „Zľavového klubu“

Európske spotrebiteľské centrum v SR sa v poslednej dobe stretáva s podnetmi spotrebiteľov, ktorí si zakúpili zdravotné pomôcky, výživové doplnky alebo lieky cez …
Zobraziť článok

Kam sa (ne)vybrať na nákupy v nedeľu?

Okrem tradičných foriem rekreácie, mnohí z nás nakupujú aj počas cestovania. Krátke víkendové výlety sú ideálnou príležitosťou na návštevu zahraničných …
Zobraziť článok