Sklamala vás dovolenka? Máme pre vás rady ako postupovať ďalej!

Sľúbených 200 metrov od pláže bolo komplikované prekonať a cesta k moru s nafukovačkou pod pazuchou trvala omnoho dlhšie ako ste očakávali? Navyše izba bola špinavá, klimatizácia pomalá a o jedlo ste museli s ostatnými dovolenkármi zápasiť? Ak vám cestovná kancelária ponúkala zájazd snov, na ktorom ste nakoniec boli právom sklamaní, za stratu radosti z dovolenky právom hľadáte vinníka.

Existuje nejaký spôsob, akým získať náhradu za vašu stratenú radosť z dovolenky?

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária bez ohľadu na to, či tieto záväzky mala splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu.

Ak sa vám chybne poskytnuté dovolenkové služby nepodarilo reklamovať a napraviť priamo na mieste, máme pre vás rady ako postupovať ďalej. 

 1. Zhromaždite fotky všetkých nedostatkov, písomný záznam z ubytovacieho zariadenia, prípadne akékoľvek ďalšie dôkazy preukazujúce vašu nespokojnosť.

  TIP: Navrhovatelia v súdnom spore s cestovnou kanceláriou nepreukázali ujmu z dôvodu straty radosti z pokazenej dovolenky uplatňovanú v zmysle čl. 5 smernice rady č. 90/314/EEC, keďže len ich subjektívny pocit nestačí a súd im návrh zamietol.

 2. Nájdite vo svojom e-maile potvrdenie rezervácie, prípadne inzerát s popisom vami zakúpenej dovolenky, z ktorej je zrejmé, že realita sa nezhodovala s opisom dovolenkových služieb, za ktoré ste zaplatili.

  TIP: Potvrdenie rezervácie dovolenky sa môže ocitnúť aj v nevyžiadanej pošte (spam).

 3. Ak ste na mieste zistili nezrovnalosti, o ktorých vás cestovná kancelária neinformovala, môže jej tým vzniknúť aj zodpovednosť za škodu, ktorú vám tým spôsobila. Vyčíslite preto škodu, ak vám bola spôsobená.

  TIP: Cestovná kancelária sa zodpovednosti za škodu môže zbaviť, ak preukáže, že škodu nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a zároveň bola škoda spôsobená samotným objednávateľom zájazdu, alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovateľom zájazdu. Zodpovednosti za škodu sa taktiež zbaví, ak bola spôsobená udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností (tzv. mimoriadne okolnosti). V prípade zavinenia škody treťou osobou, ktorá sa nepodieľa na poskytovaní zájazdu alebo mimoriadnou okolnosťou, má cestovná kancelária zákonnú povinnosť poskytnúť vám bezodkladnú pomoc.

 4. Písomne uplatnite reklamáciu v cestovnej kancelárii bezodkladne po návrate z dovolenky, najneskôr do troch mesiacov od skončenia zájazdu.

  TIP: Použite listovú zásielku s doručenkou, aby ste vedeli neskôr preukázať, že ste svoj nárok uplatnili včas.

 5. Ak neviete akú zľavu požadovať za chybne poskytnuté dovolenkové služby, ako orientačná pomôcka slúži  tzv. Frankfurtská tabuľka zliav, vydaná Zemským súdom vo Frankfurte nad Mohanom v r. 1985 a je aj súčasťou tzv. Medzinárodného kódexu kvality cestovania (Codex ITQ), ktorý sa postupne stáva súčasťou poskytovania služieb cestovných kancelárií aj v iných členských štátoch.

  TIP: Napríklad v prípade poskytnutia pokazeného jedla, Frankfurtská tabuľka priznáva zľavu vo výške 20 až 30 %.

 6. Pokiaľ sa s cestovnou kanceláriou neviete dohodnúť, využite mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Ak ide o slovenskú cestovnú kanceláriu je tu pre vás systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS) prostredníctvom subjektu ARS . Ak vznikol problém so zahraničnou cestovnou kanceláriou obráťte sa na nás .

  TIP: Mimosúdne riešenie je rýchle a lacné. Európske spotrebiteľské centrum mimosúdne rieši cezhraničné spotrebiteľské spory zadarmo a subjekt ARS si za podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia môže vypýtať poplatok vo výške najviac 5 eur.

 7. Nezabudnite, že od včasne uplatneného práva voči cestovnej kancelárii vám plynie 3-ročná lehota, počas ktorej máte možnosť svoje nároky uplatniť na súde. Spor je možné riešiť tiež podaním žaloby na vecne a miestne príslušný súd. V prípade spotrebiteľského sporu môžete ako spotrebiteľ podať návrh tiež na súde v mieste svojho trvalého pobytu a navyše ste ako spotrebiteľ oslobodený od súdnych poplatkov (§ 4 ods. 2 písm. u) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších poplatkov).

  TIP: Čo sa týka rozhodnutí súdov ohľadom straty radosti z dovolenky, rozhodujú v súlade s ustálenou rozhodovacou činnosťou Európskeho súdneho dvora vo veci C-168/00, Simone Leitner vs. TUI Deutschland GmbH & Co. KG, J – ESD, 2005 – 4), v zmysle ktorého spotrebiteľ má nárok na náhradu nemajetkovej ujmy vyplývajúcu z nesplnenia alebo nesprávneho plnenia, ktoré predstavuje balík dovolenkových  služieb.

 

Odporúčané články

Kam sa (ne)vybrať na nákupy v nedeľu?

Okrem tradičných foriem rekreácie, mnohí z nás nakupujú aj počas cestovania. Krátke víkendové výlety sú ideálnou príležitosťou na návštevu zahraničných …
Zobraziť článok

Meníme podávanie prípadov!

Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net prechádza na nový IT systém. Z tohto dôvodu došlo aj k zmene nášho všeobecného e-mailového kontaktu. Pokiaľ …
Zobraziť článok

Potvrdenie o prijatí do opravy vs. Potvrdenie o prijatí reklamácie

Pozor na novú praktiku niektorých obchodníkov! Zaznamenali sme viacero podnetov od spotrebiteľov, ktorí sa nechali nachytať. Pokazil sa Vám zakúpený výrobok …
Zobraziť článok